Д О К Т О Р А Н Т И

обучавани в лаборатория ХЕХТ

Докторант Период Тема
1. маг. инж. Христо Добрев Николов 2001-2005 Изследване и разработване на осови турбини за ВЕЦ с малка мощност
2. маг. инж.Красимир Димитров Николов 2003-2006 Изследване на Францисови турбини със средна бързоходност
3. маг. инж. Ивайло Любомиров Дянков 2003-2006 Изследване на водни турбини тип Пелтон
4. маг. инж. Калин Младемиров Ангелов 2006-2009 Изследване на двукратни водни турбини за ниски напори
5. маг. инж. Йордан Неделчев Йорданов 2008-2012 Изследване и разработване на вятърни двигатели с малка мощност
6. маг. инж. Станислав Иванов Матеев 2009-2012 Изследване и разработване на проточни водни турбини
7. маг. инж. Петър Марчев Марчев 2011-2015 Изследване и разработване на вятърни турбини с хоризонтална ос
8. маг. инж. Георги Богданов Табаков 2011-2015 Изследване на водни турбини с цел повишаване на ефективността им
9. маг. инж. Cmо Map Map 2013-2015 Изследване на хидрокинетични турбини с вертикален вал
10. маг. инж. Росен Сашов Илиев 2017-2020 Изследване на вятърен двигател с вертикална ос