Договори:

за изследвания в лаборатория ХЕХТ

Тема Финансиране
308-НК/2003 Стенд за моделни изследвания на Пелтонови водни турбини. ТУ
507-НИ-2/2005 Система за автоматизирано управление на стенд за моделни изследвания на водни турбини тип Пелтон. ТУ
566 -ПД-2/2005 Стенд за моделни изследвания на водни турбини тип Францис. ТУ
744-НИ-2/2006 Стенд за моделни изследвания на двукратни водни турбини за малки ВЕЦ. ТУ
951-НИ-2/2007 Стенд за моделни изследвания на осови водни турбини за малки ВЕЦ. ТУ
08068-НИ-2/2008 Моделно работно колело за двукратни водни турбини. ТУ
091-НИ-2/2009 Стенд за изпитване на вятърни турбини. ТУ
ВО-13-69/2010 Изследване и разработване на лопатъчни системи за вятърни двигатели. СФ*
12-ПД-034-2/2011 Моделни изследвания на хидрокинетични турбини. ТУ
12-ПД-035-2/2011 Изследване на вятърни двигатели с вертикална ос. ТУ
* Самофинансиране