Списък с темите за разработване на дипломни работи през учебната 2018/2019 г., с ръководител д-р инж. Ц. Цалов, може да видите тук.