П Р О Е К Т И

 
Тема Година
ХА3/10 Хидроагрегат с двукратна водна турбина за ВЕЦ "Туфча" 2010
Т2/10 Нисконапорна двукратна водна турбина за ВЕЦ "Енигма" 2010
ДУНК-03/1 Модул: Разработване и изследване на висоефективни лопатъчни системи на водни турбини за усвояване енергията на нископотенциални водни източници. 2011
М2/11 Опитни изследвания на хидроагрегати от каскада "Петрохан" и каскада "Копринка". 2011
Т3/12 Разработване на високоефективна проточна част за водна турбина тип Пелтон (ВЕЦ "Станкова река"). 2012
М2/12 Определяне на режимните характеристики на ВЕЦ "Жребчево". 2012
ХА1/13 Хидроагрегат с двукратна водна турбина за ВЕЦ "ЕРТ-1". 2013