НОВИНИ

1. Днес, (02.07.22г.) се навършват 72г. от рождението на проф. Валентин Обретенов, създател на лаборатория ХЕХТ.

2. Филм за официалното откриване на лабораторията по хидроенергетика и хидравлични турбомашини може да видите на адреса: https://www.youtube.com/watch?v=7jp_IeLTFXc.

3. Проведено е числено и експериментално изследване на Лафондова вятърна турбина със и без цилиндричен направляващ апарат. Завършената оптимизация на работната и направляващата лопатъчна решетка, позволява изработването и използването на високоефективни вятърни турбини, работещи при ниски скорости на вятъра.

4. В периода 10.05÷12.06.2022г. бяха проведени опитни и числени изследвания на различни видове вятърни турбини с вертикална ос (ВТВО). Установени са: номиналната скорост на вятъра, при която турбините работят с максимална ефективност, минималната скорост на вятъра, при която турбините генерират електричество, оптималния брой лопатки и ъгъла на поставянето им.

ВТВО тип H-ротор с прави профилирани лопатки
NACA0012.
ВТВО тип H-ротор с прави профилирани лопатки
NACA0021.
ВТВО тип Лафонд
с прави плоски
лопатки.
ВТВО тип Савониус с прави цилиндрични лопатки.
ВТВО тип Ленц с
прави лопатки.
ВТВО тип Лафонд с прави цилиндрични лопатки.

5. Интервю за основателя на катедра "Хидравлични машини" (1946г.) и създател на първата лаборатория за изпитване на хидравлични машини у нас - проф. Васил Геров (1904-1985), както и за новата лаборатория (ХЕХТ) може да видите на адреса: https://www.youtube.com/watch?v=BOzBmt7EOGI.

6. Учредяване на стипендия от НДФ „13 века България" на името проф. Васил Геров (основател и дългогодишен ръководител на катедра „Хидравлични машини") за студенти от Техническия университет в областта на хидравличните машини и системи виж на адрес: fund13veka.bg/portfolio_page/проф-валентин-обретенов-инициативат/.

7. Завърши модернизацията на стенд №7, направена със собствени сили и с любезното съдействие на завод "Спартак" (Бургас). На него се провеждат лабораторни упражнения по няколко учебни дисциплини и изследвания на вятърни турбини с вертикална и хоризонтална ос (предстои защита на първата дисертация, опитните изследванията по която са направени на този стенд).

8. С помощта на студенти от специалността ВЕТФТ пред завършване е ремонта на моделния блок на стенд №4 в лабораторията.

9. С колеги от катедра ТМММ от Машинно-технологичния факултет на стенд №8 започнаха енергийни изпитвания на нова хидрокинетична турбина.

10. На стенд №8 бяха проведени и първите опитни изследвания на долнобойно водно колело. Получените резултати дават ценни насоки при оразмеряването и проектирането на хидрокинетични турбини от подобен тип.