Дисертационни трудове

разработвани към лаборатория ХЕХТ

Тема

Докторант

Година

Ръководител: проф. д-р В. Обретенов

    1. 

Изследване и разработване на осови турбини за ВЕЦ с малка мощност

Христо Д. Николов

2005

    2. 

Изследване на Францисови турбини със средни напори

Красимир Д. Николов

2006

    3. 

Изследване на водни турбини тип Пелтон

Ивайло Л. Дянков

2006

    4. 

Изследване на двукратни турбини за ниски напори

Калин М. Ангелов

2008

    5. 

Изследване и разработване на проточни водни турбини

Станислав И. Матеев

2009

    6. 

Изследване и разработване на вятърни двигатели с малка мощност

Йордан Н. Йорданов

2009

    7. 

Изследване на водни турбини с цел повишаване на ефективността им

Георги Б. Табаков

2011

    8. 

Изследване и разработване на вятърни турбини с хоризонтална ос

Петър М. Марчев

2011

    9. 

Изследване на хидрокинетични турбини с вертикален вал

Стоян М. Марешки

2013

    10. 

Изследване на вятърен двигател с вертикална ос

Росен С. Илиев

2017


Списък с примерни теми за дисертационни работи, с ръководител д-р инж. Цветан Цалов, може да видите тук.